Visie van Stichting Jelte

Onze visie is dat hersengroei en functies altijd in ontwikkeling zijn in een dynamisch proces met dank aan ons ongelooflijk intelligente plastische brein. Dit proces kan worden:

GESTOPT

VERTRAAGD

VERSNELD

De juiste intensiteit

Door middel van stimulatie met de juiste intensiteit, frequentie en duurzaamheid kunnen we de plasticiteit van het brein optimaal kunnen benutten om herstel en kwaliteit van leven zoveel mogelijk te bevorderen.

Verschillende onderzoeken (Doman, Masgutova, Newell), tonen aan dat mits aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, het kind met hersenletsel in staat is om zich verder te ontwikkelen (functie eist structuur), en de achterstand in te halen (catch up phenomenon).

Het stimuleren van de Sensory pathways zorgt ervoor dat er meer elektrochemische impulsen worden afgegeven waardoor zogenaamde slapende cellen geactiveerd worden. Bij dierproeven is gebleken dat er na 4 uur intensive zintuigstimulatie al hersengroei te zien is!