Onze doelstelling is:

  • Het geven van informatie over het leven met- en verminderen van een beperking.
  • Het aanreiken en aanbieden van mogelijkheden tot vermindering van de beperking door middel van innovatie therapiemethodes om daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren.
  • Het verbeteren van de sociale cohesie van mensen met en zonder beperking door educatie en voorlichting.

Afwezigheid winstoogmerk

Stichting Jelte heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit de feitelijke werkzaamheden. Dit blijkt uit het feit dat Stichting Jelte alle behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstellingen.

Bestemming liquidatiesaldo

Stichting Jelte besteed een batig liquidatiesaldo ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.