Inzicht

Doordat Stichting Jelte in de afgelopen jaren tientallen kinderen en ouders heeft gesproken is er veel inzicht ontstaan in de levenssituatie en specifieke problematiek bij kinderen en jongeren met een beperking.

De grootste struikelblokken zijn fysieke beperkingen, hoe deze verminderd kunnen worden en hoe daarmee om te gaan, Specialistisch Neurologisch Centrum De Roode Draak vervult hier een grote rol in.

Daarnaast blijkt ook echter steeds weer dat de sociaal-emotionele gevolgen van de beperking een groot en pijnlijk probleem zijn voor de kinderen en jongeren maar ook het hele gezin en andere mensen om hun heen.

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren met een beperking hebben geen plek die helemaal voor hen toegankelijk is. Ze kunnen er vaak niet bij. Ze kunnen het vaak niet zien of niet dichtbij genoeg komen om dezelfde ervaring te hebben als “gezonde” leeftijdsgenoten.
Kinderen en jongeren met een beperking zitten vaak in een sociaal isolement, ze zitten op een aparte school en gaan daarnaartoe met speciaal vervoer. Er is te weinig verbinding, niet alleen in het contact met buren en mensen uit hun omgeving, maar met de maatschappij in het algemeen.
Kinderen en jongeren met een beperking voelen zich vaak buitengesloten en eenzaam, ze horen er vaak letterlijk niet bij omdat ze anders zijn. Ze worden vaak aangestaard en nageroepen vanwege hun beperking. Er is bij “gezonde” kinderen en jongeren, maar ook bij volwassenen, vaak een drempel om een gesprek aan te gaan. Vaak zeggen mensen dan dat ze niet weten hoe ze “hiermee” om moeten gaan. En eigenlijk is dat wel logisch, in onze maatschappij worden mensen die anders zijn, van jongs af aan al “apart” gehouden, aparte scholen, aparte instellingen, apart vervoer, en onbekend maakt….
Jongeren met een beperking hebben een hele grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze worden niet voor vol aangezien en zijn vaak veroordeeld tot dagbesteding of sociale werkplaats met werk dat nauwelijks voldoening oplevert. Hun gevoel van eigenwaarde is nihil en hun sociale isolement groot.