Beleidsplan

Stichting Jelte is opgericht op 14 juni 2010 door Cindy van het Ende voor Jelte Stronkhorst.

Cindy is de moeder van Jelte Jelte Stronkhorst werd op 6 september 2009, hij was toen nog maar 8 jaar oud, slachtoffer van zware mishandeling door 2 oudere jongens. Jelte liep hierbij zeer ernstig hersenletsel op en lag lange tijd in kritieke toestand in het UMC te Groningen. In november 2009 werd Jelte overgeplaatst naar het Leijpark in Tilburg.

De prognose van de artsen was zeer somber. Jelte zou nooit meer zelf iets kunnen, hij zou een kasplantje zijn en niets meekrijgen van wat er om hem heen gebeurde. Jelte ’s ouders geloofden dit niet en haalden hun zoon in februari 2010 tegen de wens van de artsen in naar huis. Zij wilden hun zoon thuis hebben, bij zijn papa, mama, zus en broertje.

Daarnaast waren ze ervan overtuigd dat Jelte wel degelijk bewust was en dat hij beter zou kunnen worden als hij maar de juiste therapie zou krijgen. Cindy onderzocht zoveel mogelijk behandelmethodes en kwam uit bij een therapiemethode uit Amerika die goede resultaten beloofde. Hiervoor werd Stichting Jelte opgericht, in eerste instantie om Jelte in Amerika te kunnen laten behandelen en daarna ook andere kinderen met hersenletsel te kunnen helpen. Wat begon met hoop op herstel voor Jelte is inmiddels uitgegroeid tot een fenomeen en uniek in Nederland.

Jelte gaat nog elke dag vooruit en geniet ondanks zijn nog steeds ernstige beperkingen van het leven. Stichting Jelte heeft in de afgelopen jaren tientallen kinderen geholpen door hun de Amerikaanse therapiemethodes aan te bieden, waar mogelijk gratis en anders tegen een geringe bijdrage. Stichting Jelte stond aan de wieg van Zorgboerderij en Therapiecentrum De Roode Draak en heeft ervoor gezorgd dat Nederlandse therapeuten scholing konden volgen in Amerika.

Ook heeft Stichting Jelte een grote rol in de informatievoorziening voor slachtoffers van hersenletsel en is hun grootste boodschap nog steeds: Er is hoop! Stichting Jelte sponsort alle eerste onderzoeken van kinderen en jongeren met hersenletsel bij ZBTC De Roode Draak.

Bestuur en vrijwilligers

Het bestuur van Stichting Jelte bestaat uit de volgende personen:

Naam van het Ende – Stronkhorst, Cindy
Geboortedatum en -plaats 24-10-1974, Zwolle
Datum in functie 14-06-2010 (datum registratie: 16-06-2010)
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Plaisier, Neeltje Willempje
Geboortedatum en -plaats 15-07-1970, Ridderkerk
Datum in functie 14-06-2010 (datum registratie: 16-06-2010)
Titel Penningmeester
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam van het Ende – van de Kolk, Reintje
Geboortedatum en -plaats 26-08-1955, Ermelo
Datum in functie 24-07-2019 (datum registratie: 07-08-2019)
Titel Secretaris
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere perso(o)n(en), zie statuten)

Naam Koning, Sari
Geboortedatum en -plaats 13-09-1992, Kampen
Datum in functie 24-07-2019 (datum registratie: 07-08-2019)
Bevoegdheid
Gezamenlijk bevoegd (met andere perso(o)n(en), zie statuten)

Naam de Vries – Scholten, Willempje
Geboortedatum en -plaats 06-06-1960, Elburg
Datum in functie 24-07-2019 (datum registratie: 07-08-2019)
Bevoegdheid
Gezamenlijk bevoegd (met andere perso(o)n(en), zie statuten)

Naam Donker, Wouter
Geboortedatum en -plaats 15-08-1956, Huizen
Datum in functie 24-07-2019 (datum registratie: 07-08-2019)
Bevoegdheid
Gezamenlijk bevoegd (met andere perso(o)n(en), zie statuten)

Doelstelling

Stichting Jelte stelt zich tot doel om kinderen en jongeren met hersenletsel te helpen door informatie te geven over geavanceerde behandelmethodes uit het buitenland. Stichting Jelte informeert ouders door middel van een eerste onderzoek over de mogelijkheden tot herstel van hun kind. Stichting Jelte sponsort projecten voor intensieve therapie

Afwezigheid winstoogmerk

Stichting Jelte heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit de feitelijke werkzaamheden. Dit blijkt uit het feit dat Stichting Jelte alle behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstellingen

Bestemming liquidatiesaldo

Stichting Jelte besteed een batig liquidatiesaldo ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Administratief beleid

De secretariële administratie word gevoerd door mevr. N Plaisier

Financieel beleid

De financiële administratie en jaarrekening, alsmede het beheren van de rekening worden gevoerd door onze penningmeester dhr. H van Deutekom.

Daarnaast word jaarlijks de gehele financiële administratie ter na-controle afgestaan aan een onafhankelijke accountant (jaarlijks wisselend)

Bestedingsbeleid

  • Stichting Jelte besteed alle verkregen inkomsten aan de omschreven doelstellingen:
  • Informatievoorziening aan slachtoffers van hersenletsel en hun familie.
  • Onderzoek mogelijkheden tot herstel van slachtoffers van hersenletsel.
  • Zo mogelijk bijdragen in de therapiekosten.
  • Geavanceerde en vernieuwende kennis en hulpmiddelen naar Nederland halen en toepassen.BeschikkingsbeleidOmtrent de besluitvorming door het bestuur en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het haar eigen vermogen.

    Beloningsbeleid

    De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding op welke manier dan ook voor de voor Stichting Jelte verrichte werkzaamheden. Stichting Jelte is er trots op dat alle binnenkomende gelden aan de doelstelling worden besteed, zoals dit al vanaf het moment van oprichting is gedaan.

Werkzaamheden

Stichting Jelte heeft in de afgelopen jaren tientallen kinderen geholpen door hun de Amerikaanse therapiemethodes aan te bieden, waar mogelijk gratis en anders tegen een geringe bijdrage.

Stichting Jelte stond aan de wieg van Zorgboerderij en Therapiecentrum De Roode Draak en heeft ervoor gezorgd dat Nederlandse therapeuten scholing konden volgen in Amerika. Ook heeft Stichting Jelte een grote rol in de informatievoorziening voor slachtoffers van hersenletsel en is hun grootste boodschap nog steeds: Er is hoop!

Stichting Jelte sponsort alle eerste onderzoeken van kinderen en jongeren met hersenletsel bij ZBTC De Roode Draak en gaat onvermoeibaar door met het vergaren van de meest geavanceerde kennis en hulpmiddelen over en bij het behandelen van hersenletsel.

Fondsenwerving

Op dit moment is Stichting Jelte niet actief bezig met fondsenwerving in verband met een openstaande vacature.

Vermogen van Stichting Jelte

U kunt op aanvraag (info@stichtingjelte.nl) een uitgebreid financieel jaarverslag verkrijgen van onze accountant. Een verkorte staat van baten en lasten kunt u vinden onder Financieel beleid.

Overzicht 2015

Overzicht 2018

Overzicht 2016

Overzicht 2019

Overzicht 2017